Urban Landskabsingeniør

Erhvervsakademi Aarhus
20., 21. og 22. februar 2025

Få stærke kompetencer til at udvikle og forvalte byens udemiljøer og grønne områder.

Med en professionsbacheloruddannelse som urban landskabsingeniør lærer du at skabe velfungerende og bæredygtige grønne byer, der både er sikret mod klimaforandringer og er gode bymiljøer for mennesker at opholde sig i.

Med de kompetencer bliver du en efterspurgt medarbejder, der kan løse vigtige opgaver hos alle aktører i den grønne branche.

Som urban landskabsingeniør kan du bidrage med viden om teknik, natur, økonomi og ledelse, når byens friarealer skal designes og plejes. Du kan udvælge og anvende de rigtige løsninger, som tager højde for både klimaudfordringer, biodiversitet og det gode byliv.

Uddannelsen tager 4 år og findes kun her i Aarhus og i Nødebo.

Skab bæredygtige bymiljøer til rekreation og klimasikring

En urban landskabsingeniør planlægger og udvikler byens udemiljø – fx parker, torve og sportsanlæg – med fokus på grønne og bæredygtige løsninger.

På uddannelsen får du viden om landskabsarkitektur og byplanlægning, så du kan skabe de grønne rammer, som passer til menneskers ophold og trivsel i byens rum. Du lærer at anvende spændende materialer og sammensætte træer, planter, blomster og farver til gode urbane miljøer – under hensyntagen til drift og vedligehold. Du er med i hele processen fra projektering over udvikling og etablering, til anlægget tages i brug og skal plejes.

Byens rum er ikke kun for byens beboere. Byens rum skal også planlægges med klimaændringer, biodiversitet og bæredygtighed for øje. Du lærer fx om regnvandshåndtering (LAR), grønne tage og naturlige levesteder i byens biotoper.

Mød Sofie og Christian, der læser til urban landskabsingeniør

Program

Du kan høre en præsentation af uddannelsen torsdag, fredag og lørdag formiddag. Før og efter har du mulighed for at besøge vores messe, hvor du vil møde studerende, undervisere og andre personer, som kan gøre dig klogere på uddannelserne og dagligdagen på Erhvervsakademi Aarhus.


Torsdag
Messe

Mød undervisere, studerende og vejledere

Præsentation af uddannelsen

Uddannelseschef Lars Villemoes præsenterer uddannelsen og tager i mod spørgsmål

Informationsaften om Jordbrugsteknolog, Natur og jordbrugsproduktion, Urban landskabsingeniør og PBA i Jordbrug

19.00

Velkomst i personalekantinen Sønderhøj 30.

Generel orientering om uddannelserne herunder specialiseringsmuligheder og studiemiljøet ved Uddannelseschef Lars Villemoes

19.15

Opdeling i specialer. Vi går over til bygning 7G hvor den daglige undervisning foregår

19.30

Workshop 1

  • Natur og miljø: 3.19
  • Urban Landskabsingeniør samt Landskab og Anlæg 4.05
  • Planteproduktion, landbrug: og gartneri 3.17a
  • Husdyrproduktion – Kvæg, svin og hest 3.04
  • Agro Business Manger og Economist: (S14)

20:40

Pause

Studievejleder Kurt Rasmussen og koordinator for Professionsbachelor i Jordbrug Lars Nielsen er er til stede.

20.55

Workshop 2

Drop-in studiecafe – hvor man kan høre om andre specialer

21.30

Slut


Fredag
Messe

Mød undervisere, studerende og vejledere

Præsentation af uddannelsen

Uddannelseschef Lars Villemoes præsenterer uddannelsen og tager i mod spørgsmål


Lørdag
Messe

Mød undervisere, studerende og vejledere

Præsentation af uddannelsen

Har du spørgsmål til adgangskrav, krav til bilag, ansøgningsfrister og kvote 2, henviser vi til de tre oplæg, som optagelsesteamet på Erhvervsakademi Aarhus afholder:

Torsdag kl. 11.15 - 11.45

Fredag kl. 11.15 - 11.45

Lørdag kl. 12.15 - 12.45

Kontakt

Kurt Rasmussen
Tlf. 7228 6020
Mail: vejledninge|eaaa.dk

Links

Læs mere om uddannelsen her
FÅ INFO OM TID OG STED

Arrangementer

Klik på hjertet i øverste højre hjørne for at logge ind og gemme dit program.
Uddannelsesmesse
torsdag d. 22. februar 2024
Kl. 09:00–12:00
Lokation
Erhvervsakademi Aarhus
Sønderhøj 30
8260 Viby J
Find vej
Præsentation af uddannelsen
torsdag d. 22. februar 2024
Kl. 09:15–10:15
Lokation
Erhvervsakademi Aarhus
Sønderhøj 30
8260 Viby J
Find vej
Præsentation af uddannelsen
torsdag d. 22. februar 2024
Kl. 19:00–21:00
Lokation
Erhvervsakademi Aarhus
Sønderhøj 30
8260 Viby J
Find vej
Uddannelsesmesse
fredag d. 23. februar 2024
Kl. 09:00–12:00
Lokation
Erhvervsakademi Aarhus
Sønderhøj 30
8260 Viby J
Find vej
Præsentation af uddannelsen
fredag d. 23. februar 2024
Kl. 09:15–10:15
Lokation
Erhvervsakademi Aarhus
Sønderhøj 30
8260 Viby J
Find vej
Uddannelsesmesse
lørdag d. 24. februar 2024
Kl. 10:00–13:00
Lokation
Erhvervsakademi Aarhus
Sønderhøj 30
8260 Viby J
Find vej
Præsentation af uddannelsen
lørdag d. 24. februar 2024
Kl. 10:15–11:15
Lokation
Erhvervsakademi Aarhus
Sønderhøj 30
8260 Viby J
Find vej