Idéhistorie

Aarhus Universitet
24., 25. og 26. februar 2022

Idéer og tanker er grundlæggende for vort samfund. De er på den ene side årsagen til, at vi lever som vi gør, og på den anden side er de et resultat af vores samfund og levevis. 

Som studerende på Idéhistorie får man indblik i, hvordan de tanker og idéer som præger den vestlige verden, har udviklet sig over tid. Man beskæftiger sig med såvel meget store ideer, som meget små ideer og med særligt samfundsmæssige, religiøse, filosofiske, politiske, økonomiske, naturvidenskabelige og kunstneriske idéer i deres historiske kontekst.

Læs mere om uddannelsen

Program

Torsdag d. 24. februar fra 9-12 inviterer vi dig inden for universitets mure, hvor du får muligheden for at blive klogere på, hvad det vil sige at læse Idéhistorie på Aarhus Universitet.

I løbet af dagen vil du få indblik i, hvad uddannelsen indebærer, og hvordan vi arbejder på Idéhistorie. Uddannelsens studievejleder vil fortælle dig om uddannelsens opbygning og adgangskrav, og studerende fra Idéhistorie vil fortælle om deres erfaringer og liv som studerende på og udenfor universitetet. Desuden vil et af fagets undervisere holde en miniforelæsning, hvor du kan få en smagsprøve på, hvordan undervisningen foregår. Gennem arrangementet vil du desuden have rig mulighed for at stille spørgsmål.


Torsdag
Velkomst og præsentation af dagens program

Studenterstudievejleder Gertrud Hyltoft Thomsen byder velkommen og gennemgår dagens program.

Hvad er idéhistorie for en uddannelse?

Studenterstudievejleder Gertrud Hyltoft Thomsen fortæller om uddannelsens opbygning, indhold, adgangskrav og fremtidsmuligheder.

Hvad kunne en forelæsning handle om?

Professor i idéhistorie, Mikkel Thorup, kommer og demonstrerer, hvad en forelæsning på idehistorie kan handle om. Ordet ’frihed’ er det samme århundreder og årtusinder igennem, men indholdet i, hvad frihed er og hvem der kan være frie, har ændret sig radikalt.

I løbet af 45 minutter vil Thorup følge frihedstanken fra det antikke Grækenland og frem til i dag og vise de afgørende brud og forandringer, der har været i frihedstanken op gennem europæisk idéhistorie.

Pause
Hvordan er det at studere idéhistorie?

Studerende fra første og anden årgang kommer og fortæller om hverdagen og studiemiljøet på idéhistorie.

Paneldebat

I får lov at komme på banen med jeres spørgsmål til de studerende – det kan være alt fra studieliv til en hverdag i Aarhus.

Hvad laver en idéhistoriker?

Som næstsidste punkt på programmet, vil vi her give dig et indblik i nogle af de arbejdsmuligheder der er, med en uddannelse i idéhistorie. Her vil vi få besøg af en tidligere studerende, der vil fortælle om sin vej fra uddannelsen og ud på arbejdsmarkedet.

Evaluering og afslutning

Torsdag eftermiddag
Online præsentation af uddannelsen

Mød os online torsdag den 24. februar kl. 16.15-17.00. Her kan du høre en live præsentation af uddannelsen og få svar på alle dine spørgsmål.

Du finder også programmet og link til online live session torsdag på fagsiden her: https://bachelor.au.dk/idehist...


Lørdag
Uddannelsesmesse på Aarhus Universitet

Lørdag d. 26. februar fra kl. 9.00 til 15.00 har du mulighed for at deltage i en stor u-days uddannelsesmesse på Aarhus Universitet.

Links til program og online oplæg finder du på www.bachelor.au.dk/udays

Kontakt

Tlf. 93521344
Mail: studievejleder.idehistorie|au.dk

Links

Læs mere om Aarhus Universitets uddannelser
Læs mere om Idéhistorie

Arrangementer

Klik på hjertet i øverste højre hjørne og gem dit program ved at klikke på
”Log på med Facebook”.
Præsentation af uddannelsen
24. februar 2022
Kl. 09:00–12:00
Lokation
Aarhus Universitet, Nobelparken
Jens Chr. Skous Vej 7
8000 Aarhus C
Bygning: 1467
Lokale: 215
Find vej
Præsentation af uddannelsen
24. februar 2022
Kl. 16:15–17:00
Link til online event
Uddannelsesmesse
26. februar 2022
Kl. 09:00–15:00
Lokation
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 3
8000 Aarhus C
Bygning: Søauditorierne
Find vej