Engelsk

Aarhus Universitet

NB: beskrivelserne til u-days 2024 ligger først klar fra start januar 2024.
22., 23. og 24. februar 2024

Vi glæder os til at se dig til u-days. I år kan du møde os på campus og online.

Forbered dig

Inden du møder op til u-days, kan du forberede dig ved at læse, lytte og quizze på bachelor.au.dk/udays, så du får allermest ud af dagene.


Torsdag
Velkomst og præsentation af bacheloruddannelsen i Engelsk ved studievejleder

Din studenterstudievejleder vil fortælle om uddannelsens opbygning, uddannelsens primære fag,
adgangskrav, om hvilke jobmuligheder der er med en uddannelse i Engelsk og meget mere.

Linguistics in English ved Ocke-Schwen Bohn

En af uddannelsens undervisere, professor Ocke-Schwen Bohn, vil fortælle om et af uddannelsens tre overordnede områder, nemlig lingvistik. Han vil give en introduktion til, hvordan studerende bliver undervist i lingvistik, hvad lingvistik dækker over på uddannelsen, hvilke fag der indgår i lingvistik og om sit eget forskningsområde.

Literatures in English ved Peter Mortensen

Lektor og underviser i litteratur, Peter Mortensen, vil fortælle om litteratur, som også er et af de tre overordnede områder for uddannelsen. Han vil fortælle om hvilke former for litteratur, man bliver undervist i, de litterære perioder man dykker ned i, og så vil han fortælle om et udpluk af de forfattere, man studerer.

Pause
History, Society & Culture ved Stephen Joyce

Underviser Stephen Joyce vil give en introduktion til History, Society & Culture, som sammen med litteratur og lingvistik udgør uddannelsens tre hovedområder. Han vil fortælle om de fag der indgår i denne del af uddannelsen, om de historiske perioder og geografiske områder man studerer, om hvordan de studerende bliver undervist i History, Society & Culture og om samspillet mellem historie, samfund og kultur.

Paneldebat med studerende på uddannelsen

Til paneldebatten får du mulighed for at stille studerende på Engelsk uddannelsen alle de spørgsmål du kunne have, og der vil være studerende fra forskellige semestre. Så kan de studerende debattere f.eks. overvejelser forud for studievalg, de kan fortælle om hvor meget tid man bruger på forberedelse til undervisning, eller om studiemiljøet på Engelsk.

Going on exchange ved international koordinator Ann Carroll-Bøgh

Uddannelsens internationale koordinator, Ann Caroll-Bøgh, vil fortælle om de goder udvekslingsmuligheder der er på studiet, hun vil fortælle om nogle af de områder man kan tage hen, og de styrker og fordele der er ved at tage på udveksling.

Afrunding og afslutning ved studievejleder

Sammen med studievejlederen samler i op på dagen der er gået og laver en kort evaluering.


Torsdag eftermiddag
Online præsentation af uddannelsen

Har du ikke mulighed for at besøge os på campus?mød os til en online live session

Mød os online torsdag den 23. februar kl. 15:30-15:50. Her har vi en online live session via Zoom. I vores online live session kan du møde vores studenterstudievejledere, høre mere om uddannelsen og stille spørgsmål:

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/62539694600

Vil du gerne deltage i flere online live sessions?

Alle AU-uddannelser afholder en online live session torsdag den 23. februar mellem kl. 15.30 og 17.30, så du kan nå at deltage i mere end én session. Tjek programmet for de uddannelser som du er interesserede i for at se tidspunktet for deres online live session.

P.s. Alle sessions bliver optaget, så du kan se eller gense dem fra den 1. marts på de enkelte uddannelsers sider på bachelor.au.dk.


Lørdag
Uddannelsesmesse på Aarhus Universitet

Lørdag den 25. februar fra kl. 10.00 til 15.00 slår Aarhus Universitet dørene op til u-days uddannelsesmesse. Læs om hvad du kan opleve, hvis du deltager enten fysisk i Aarhus eller via live stream online og find tips og tricks til at forberede dig på u-days her www.bachelor.au.dk/udays

Tværfagligt oplæg

Bliv klogere på Engelsk, Spansk, Tysk og Fransk samt International Virksomhedskommunikation, når studievejlederne fra de to uddannelser fortæller om forskelle og ligheder.

Hvis du har spørgsmål til programmet, studiet eller andet, så kan du altid kontakte os på: 
sprogfagenes.studievejledning.arts@au.dk

Har du brug for at kunne parkere? Find information om gratis parkering udvalgte steder på AU’s u-days side.

Har du brug for hjælp til at finde rundt? Brug AU Bygningskort til at finde den bygning og det lokale du skal være i.

Kontakt

Tlf. 93522561
Mail: sprogfagenes.studievejledning.arts|au.dk

Links

Læs mere om Aarhus Universitets uddannelser
Læs mere om Engelsk

Arrangementer

Klik på hjertet i øverste højre hjørne og gem dit program ved at klikke på
”Log på med Facebook”.