Jura

Aarhus Universitet
24., 25. og 26. februar 2022

Jura handler om at forstå og anvende retsregler i praksis


Bacheloruddannelsen i Jura bygger på en række grundfag, som giver dig overblik over vores retssystem. Du arbejder med analyse af juridiske problemstillinger, med fortolkning af lovstof og du lærer at sætte konkrete, juridiske problemstillinger ind i en samfundsmæssig sammenhæng.

På Jura bliver du primært undervist i forståelse og brug af retsreglernes indhold. Du arbejder med områder som Familie- og arveret, Statsforfatningsret, som handler om vores statsorganer og deres beføjelser, og fagområder som retshistorie, formueret, forvaltningsret og strafferet.

Program

Hvem kan du møde?
u-days giver en forsmag på, hvordan det er at være studerende på Aarhus BSS. Du vil møde studievejlederne, som er værter for arrangementet. Du vil også opleve vores engagerede og fagligt dygtige undervisere fra uddannelsen, som vil give dig eksempler på, hvordan undervisningen kan forløbe. Vores dedikerede studerende vil også fortælle om studiemiljøet og om deres vej til og på studiet.

Besøg os på campus online torsdag den 24. februar og fredag den 25. februar
Vi har tilrettelagt et program, som vi afvikler 1 gang torsdag og 2 gange fredag. Derudover har du mulighed for at få en præsentation af uddannelsen online via Zoom torsdag eftermiddag. Du kan derfor vælge det tidspunkt der passer dig bedst.


Torsdag
Velkomst og præsentation af uddannelsen

Studievejledningen byder velkommen og fortæller om jurauddannelsens opbygning og muligheder.

Miniforelæsning i erstatningsret

Oplev hvordan en forelæsning på jura foregår ved professor Helle Isager

Livet på studiet og spørgsmålsrunde ved studievejledningen

Stil de spørgsmål, som du har samlet op i løbet af eftermiddagen.


Torsdag - online
Velkomst og præsentation af uddannelsen

Studievejledningen byder velkommen og fortæller om jurauddannelsens opbygning og muligheder.

Spørgsmålsrunde ved studievejledningen

Stil de spørgsmål, du har samlet op i løbet af oplægget.


Fredag formiddag
Velkomst og præsentation af uddannelsen

Studievejledningen byder velkommen og fortæller om Jurauddannelsens opbygning og muligheder.

Miniforelæsning i erstatningsret

Oplev hvordan en forelæsning på Jura ved professor Helle Isager.

Oplæg fra erhvervslivet

Advokatfuldmægtig Thomas Karlskov Petersen kommer og fortæller om livet og hverdagen efter endt uddannelse. 

Spørgsmålsrunde ved studievejledningen

Stil de spørgsmål, som du har samlet op i løbet af dagen.


Fredag eftermiddag
Velkomst og præsentation af uddannelsen

Studievejledningen byder velkommen og fortæller om Jurauddannelsens opbygning og muligheder.

Oplæg fra erhvervslivet

Freja Karmark Bro kommer og fortæller om hvordan hverdagen kan se ud efter endt studie.

Karrieremuligheder

Bliv klogere på mulighederne efter endt uddannelse.

Miniforelæsning i strafferetten

Kasper Sørensen er stud.jur. hos anklagemyndigheden. Han vil holde en forelæsning omkring strafferetten.

Spørgsmålsrunde ved studievejledningen

Stil de spørgsmål, som du har samlet op i løbet af dagen.


Lørdag
Uddannelsesmesse på Aarhus Universitet

Lørdag d. 26. februar fra kl. 9.00 til 15.00 har du mulighed for at deltage i en stor u-days uddannelsesmesse på Aarhus Universitet.

Links til program og online oplæg finder du på www.bachelor.au.dk/udays

Kontakt

Tlf. 87165252
Mail: vejled|jura.au.dk

Links

Bacheloruddannelsen i Jura - Introduktion
Følg Aarhus BSS på Instagram

Arrangementer

Klik på hjertet i øverste højre hjørne og gem dit program ved at klikke på
”Log på med Facebook”.
Præsentation af uddannelsen
24. februar 2022
Kl. 14:15–15:30
Lokation
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 10
8000 Aarhus C
Bygning: 1324
Lokale: 011 Tvillingeauditorium
Find vej
Præsentation af uddannelsen
24. februar 2022
Kl. 16:15–17:00
Link til online event
Præsentation af uddannelsen
25. februar 2022
Kl. 10:15–12:00
Lokation
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 10
8000 Aarhus C
Bygning: 1324
Lokale: 011 Tvillingeauditorium
Find vej
Præsentation af uddannelsen
25. februar 2022
Kl. 14:15–16:00
Lokation
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 10
8000 Aarhus C
Bygning: 1324
Lokale: 011 Tvillingeauditorium
Find vej