Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

VIA University College

NB: beskrivelserne til u-days 2024 ligger først klar fra start januar 2024.
22., 23. og 24. februar 2024

Kom og bliv klogere på professionsbacheloruddannelsen i diakoni & socialpædagogik og oplev samtidig den særlige stemning på Diakonhøjskolen.

Kort om uddannelsen

Uddannelsen i Diakoni & Socialpædagogik udbydes i et samarbejde mellem Diakonhøjskolen og VIA University College. Den adskiller sig fra de gængse pædagoguddannelser ved at have særlig fokus på diakoni og socialpædagogik. Efter endt uddannelse opnår du titlen socialdiakon. 

Ordet diakon kommer fra oldgræsk og betyder 'tjener'. Det er i bund og grund, hvad en socialdiakon er: En, der stiller sig til rådighed for et andet menneske og arbejder for at afhjælpe fysisk, psykisk og social nød. 

I løbet af uddannelsen opnår du en solid faglig ballast i forhold til at arbejde med børn, unge og voksne i udsatte livssituationer og med udfordringer som misbrug, hjemløshed, psykisk sygdom, nedsat funktionsevne, særlige behov ect.

Derudover tilegner du dig også kvalifikationer til at arbejde med børn og unge inden for almenområdet (daginstitutioner, SFO etc.)

Program

U-days på Diakonhøjskolen/diakoni & socialpædagogik giver dig en grundig introduktion til uddannelsens indhold, opbygning, undervisningsformer og praktikker. Og ikke mindst hvad det vil sige at tage sin uddannelse i en højskoleramme som vores. Du får anledning til at møde studerende, undervisere og vejledere, som hellere end gerne svarer på spørgsmål, der kan hjælpe dig med at afklare, om vores uddannelse er noget for dig. 

Torsdag kan du møde os i en stand på VIA Campus C (som vi formelt set hører under), og fredag og lørdag er det muligt at komme ud og opleve Diakonhøjskolen i Højbjerg, hvor uddannelsen holder til.


TORSDAG:
Kig forbi vores stand på Campus C

Hele torsdag er vi til stede med en stand på VIA Campus C, hvor du kan kigge forbi og få en uformel  snak med en vejleder eller en studerende om uddannelsen i diakoni & socialpædagogik.


FREDAG og LØRDAG:
Velkomst og kort introduktion til fagfeltet

Diakonhøjskolens forstander byder velkommen og giver en kort introduktion til det diakonale og socialpædagogiske professionsfelt og til Diakonhøjskolen som uddannelsessted. 

Generel information om uddannelsen

Skolens optagelsesvejleder fortæller om uddannelsens indhold, opbygning, undervisningsformer og praktikker samt optagelseskriterier og -procedurer.

Mød de studerende

Et par af de studerende fortæller om deres motivation for at vælge uddannelsen, og hvordan de oplever det at læse diakoni & socialpædagogik - både rent fagligt og med hensyn til studiemiljøet på Diakonhøjskolen. En af de studerende har desuden været i udlandspraktik og svarer gerne på spørgsmål om muligheder på den front.

Rundvisning på skolen

De studerende viser rundt på Diakonhøjskolen og på skolens kollegium (hvor man som studerende har mulighed for at leje sig ind, hvis man har lyst).

Vi glæder os til at møde dig!

Kontakt

Tlf. 27506071
Mail: info|diakonhojskolen.dk

Links

Diakonhøjskolens hjemmeside

Arrangementer

Klik på hjertet i øverste højre hjørne og gem dit program ved at klikke på
”Log på med Facebook”.