Kristendom, kultur og kommunikation

VIA University College

NB: beskrivelserne til u-days 2024 ligger først klar fra start januar 2024.
22., 23. og 24. februar 2024

Velkommen til 3K - uddannelsen

Den 4 årige professionsbacheloruddannelse i Kristendom, Kultur og Kommunikation - populært kaldet 3K-uddannelsen – er en uddannelse, som kvalificerer dig til at arbejde indenfor Folkekirken, organisationer, integrationsarbejde eller fri- og efterskoler.

På 3K-uddannelsen kombineres kulturforståelse med kristendomsfaglig viden, undervisnings- og ledelsesfag og kommunikative færdigheder.

Job og Karriere

Som færdiguddannet 3Ker kan du finde arbejde i kirker, kirkelige organisationer, NGOer, fri- og efterskoler og indenfor integrationsområdet. Her kan du arbejde med PR og kommunikation, koordinering af frivillige, netværksdannelse, fundraising og projektledelse.

Kommuner

Mange kommuner har frivilligcentre, hvor de vejleder frivillige organisationer i at oprette og lede frivillige foreninger. Kommuner har også frivilligkoordinatorer, der arbejder med at rekruttere frivillige til besøgstjeneste eller aktivitetscentre.

Folke- og frikirker

Som sognemedhjælper, menighedskoordinator eller leder i en frikirke arbejder du med formidling af kristendom til børn og unge, organisere indsamlinger, pr og kommunikation og udvikling og støtte af menighedsarbejdet.

Integration

I sociale boligområder findes der mange forskellige medarbejdere, der arbejder med rådgivning eller udvikling af frivilligt arbejde og sociale aktiviteter.

Fri- og efterskoler

Som 3Ker har du pædagogiske og didaktiske kompetencer og vil f.eks. kunne undervise i kristendom på fri- og efterskoler.

Praktik og internationale muligheder

Uddannelsen består af 2 praktikker, som samlet varer 9 måneder. I løbet af uddannelsen kan du gøre erfaringer i internationale sammenhænge. Du kan tage i udlandspraktik og lære andre kulturer at kende. Der er mange muligheder. Fx skoleprojekter i Indien, gadebørn i Sydamerika eller som nødhjælpsmedarbejder forskellige steder i verden, hvor der er akut brug for hjælp.

Efter- videreuddannelse

Der er mange spændende efter-videreuddannelses muligheder fx inden for kommunikation, organisation & ledelse, pædagogik, diakoni og socialt arbejde. Uddannelsen er forholdsvis ny, og de første studerende startede i august 2010. Uddannelsen er et samarbejde mellem VIA University College og Diakonhøjskolen i Århus. Se meget mere om uddannelsen her.

Program

3K-uddannelsen holder til på Diakonhøjskolen i Højbjerg, og her vil vi være til stede med et program om torsdagen.

Vi vil være til stede på Campus C med en bod både torsdag og fredag.

Torsdag på Diakonhøjskolen

13:00 - 13:20

Velkomst og kort introduktion til fagfeltet

Underviser byder velkommen og giver en kort introduktion til 3K’s professionsfelt og til Diakonhøjskolen som uddannelsessted.

13:20 - 13:50

Generel information om uddannelsen

Studiekoordinator fortæller om uddannelsens indhold, opbygning, undervisningsformer og praktikker samt optagelseskriterier og -procedurer.

13:50 - 14:30

Mød de studerende

Et par af de studerende fortæller om deres motivation for at vælge uddannelsen, og hvordan de oplever det at læse 3K - både rent fagligt og med hensyn til studiemiljøet på Diakonhøjskolen.

14:30 - 15:00

Rundvisning på skolen

De studerende viser rundt på Diakonhøjskolen

Torsdag VIA Campus C

Kom ind og mød de studerende og få en snak om hvad det vil sige at læse Kristendom, Kultur og Kommunikation. 

Dagens oplæg:

kl. 15:30: Studiets progression

kl. 16.30: Hvor ender jeg som færdig 3K'er?

Fredag på VIA Campus C

Kom ind og mød de studerende og få en snak om, hvad det vil sige at læse Kristendom, kultur og kommunikation.

Dagens oplæg:

Kl. 13.30: Studiets progression

kl. 14.30: Hvor ender jeg som færdig 3K'er?

Kontakt

Tlf. 87553602
Mail: luci|via.dk

Links

www.via.dk

Arrangementer

Klik på hjertet i øverste højre hjørne og gem dit program ved at klikke på
”Log på med Facebook”.