Kristendom, kultur og kommunikation

VIA University College
22., 23. og 24. februar 2024

Velkommen til 3K - uddannelsen

Den 4 årige professionsbacheloruddannelse i Kristendom, Kultur og Kommunikation - populært kaldet 3K-uddannelsen – er en uddannelse, som kvalificerer dig til at arbejde indenfor Folkekirken, organisationer, integrationsarbejde eller fri- og efterskoler.

På 3K-uddannelsen kombineres kulturforståelse med kristendomsfaglig viden, undervisnings- og ledelsesfag og kommunikative færdigheder.

Er 3K noget for dig?

Hvis vi spørger, vil du dyrke fællesskaber? Være med til at udvikle og fremtidssikre et bæredygtigt civilsamfund? Være bindeled i kommunikationen mellem organisationer, sektorer eller kulturer? Lære at styrke værdibaserede organisationers rolle - fra de kirkelige organisationer, foreningsliv til det boligsociale og NGO'erne? Svarer du ja - så er 3K noget for dig!

Job og Karriere

Som færdiguddannet 3Ker kan du finde arbejde i kirker, kirkelige organisationer, NGOer, fri- og efterskoler og indenfor integrationsområdet. Her kan du arbejde med PR og kommunikation, koordinering af frivillige, netværksdannelse, fundraising og projektledelse.

Kommuner

Mange kommuner har frivilligcentre, hvor de vejleder frivillige organisationer i at oprette og lede frivillige foreninger. Kommuner har også frivilligkoordinatorer, der arbejder med at rekruttere frivillige til besøgstjeneste eller aktivitetscentre.

Folke- og frikirker

Som sognemedhjælper, menighedskoordinator eller leder i en frikirke arbejder du med formidling af kristendom til børn og unge, organisere indsamlinger, pr og kommunikation og udvikling og støtte af menighedsarbejdet.

Integration

I sociale boligområder findes der mange forskellige medarbejdere, der arbejder med rådgivning eller udvikling af frivilligt arbejde og sociale aktiviteter.

Fri- og efterskoler

Som 3Ker har du pædagogiske og didaktiske kompetencer og vil f.eks. kunne undervise i kristendom på fri- og efterskoler.

Praktik og internationale muligheder

Uddannelsen består af 2 praktikker, som samlet varer 9 måneder. I løbet af uddannelsen kan du gøre erfaringer i internationale sammenhænge. Du kan tage i udlandspraktik og lære andre kulturer at kende. Der er mange muligheder. Fx skoleprojekter i Indien, gadebørn i Sydamerika eller som nødhjælpsmedarbejder forskellige steder i verden, hvor der er akut brug for hjælp.

Efter- videreuddannelse

Der er mange spændende efter-videreuddannelses muligheder fx inden for kommunikation, organisation & ledelse, pædagogik og socialt arbejde. Se meget mere om uddannelsen her.

Program

3K-uddannelsen holder til på Diakonhøjskolen i Højbjerg, og her vil vi være til stede med et program om torsdagen.


I kan også finde os på Campus C lørdag


Torsdag
Mød os på Diakonhøjskolen

13:00 - 13:20

Velkomst og kort introduktion til fagfeltet

Underviser byder velkommen og giver en kort introduktion til 3K’s professionsfelt og til Diakonhøjskolen som uddannelsessted.

13:20 - 13:50

Generel information om uddannelsen

Studiekoordinator fortæller om uddannelsens indhold, opbygning, undervisningsformer og praktikker samt optagelseskriterier og -procedurer.

13:50 - 14:30

Mød de studerende

Et par af de studerende fortæller om deres motivation for at vælge uddannelsen, og hvordan de oplever det at læse 3K - både rent fagligt og med hensyn til studiemiljøet på Diakonhøjskolen.

14:30 - 15:00

Rundvisning på skolen

De studerende viser rundt på Diakonhøjskolen


Fredag
Book et møde med studievejleder

Denne dag er der intet programsat, men du har mulighed for at booke en samtale med studievejleder Lucia Halkjær. Skriv til LUCI@VIA.DK


Lørdag
Uddannelsesmesse på Campus Aarhus C

Campus Aarhus C afholder u-days uddannelsesmesse. I Atriet i bygning B kan du besøge uddannelsernes stande, fornemme Campus Aarhus C og stille spørgsmål. Udover uddannelsesmessen afholder hver enkelt uddannelse oplæg mv. Se mere om dette i de enkelte uddannelsers øvrige programpunkter.

Administrationsbacheloruddannelsens stand bemandes af studievejleder og studerende. Her kan du få vejledning ift. uddannelsen, optagelse mv.

Kontakt

Lucia Halkjær
Tlf. 87553602
Mail: luci|via.dk

Links

www.via.dk
FÅ INFO OM TID OG STED

Arrangementer

Klik på hjertet i øverste højre hjørne for at logge ind og gemme dit program.
Præsentation af uddannelsen
torsdag d. 22. februar 2024
Kl. 13:00–14:00
Lokation
Diakonhøjskolen
Lyseng Allé 15H
8270 Højbjerg
Lokale: F
Find vej
Mød studievejledere
torsdag d. 22. februar 2024
Kl. 14:00–15:00
Lokation
Diakonhøjskolen
Lyseng Allé 15H
8270 Højbjerg
Find vej
Rundvisning
torsdag d. 22. februar 2024
Kl. 14:00–15:00
Lokation
Diakonhøjskolen
Lyseng Allé 15H
8270 Højbjerg
Find vej
Åbent hus
lørdag d. 24. februar 2024
Kl. 09:00–12:00
Lokation
VIA University College
Ceresbyen 24
8000 Aarhus C
Bygning: B
Find vej