Musikvidenskab

Aarhus Universitet

NB: beskrivelserne til u-days 2024 ligger først klar fra start januar 2024.
22., 23. og 24. februar 2024

Vi glæder os til at se dig til u-days. I år kan du møde os på campus og online. 

Forbered dig 

Inden du møder op til u-days, kan du forberede dig ved at læse, lytte og quizze på bachelor.au.dk/udays, så du får allermest ud af dagene. 


Torsdag
Online præsentation af uddannelsen

Har du ikke mulighed for at besøge os på campus? – mød os til en online live session

Mød os online torsdag den 23. februar kl. 15:30-15:50. Her har vi en online live session via Zoom. I vores online live session kan du møde vores studenterstudievejledere, høre mere om uddannelsen og stille spørgsmål:

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/5251058637

Vil du gerne deltage i flere online live sessions?

Alle AU-uddannelser afholder en online live session torsdag den 23. februar mellem kl. 15.30 og 17.30, så du kan nå at deltage i mere end én session. Tjek programmet for de uddannelser som du er interesserede i for at se tidspunktet for deres online live session.

P.s. Alle sessions bliver optaget, så du kan se eller gense dem fra den 1. marts på de enkelte uddannelsers sider på bachelor.au.dk.


Fredag
”Mød Musikvidenskab”

Studievejlederen vil fredag morgen byde velkommen til U-days på Musikvidenskab og herefter holde et oplæg om selve uddannelsen, hvor du bl.a. vil blive præsenteret for studiestrukturen, fag, adgangskrav og livet som universitetsstuderende.

Paneldebat med nuværende studerende

Til paneldebatten får du mulighed for at stille en masse spørgsmål om Musikvidenskab til nuværende studerende og studievejlederen. De studerende vil først introducere sig selv og herefter vise, hvordan deres hverdag ser ud på Musikvidenskab. De studerende repræsenterer forskellige steder på bacheloruddannelsen, så du kan få et bredt indblik i livet som musikvidenskabsstuderende.

Herefter kan du stille spørgsmål, som både kan omhandle hverdagen på studiet, begrundelser for valg af studie, bekymringer og glæder på studiet, tekniske spørgsmål omkring optagelse eller noget helt andet.

Miniforelæsning: ”Noget på spil? Populærmusik, køn og seksualitet”

Lektor og underviser ved Musikvidenskab Steen Kaargaard Nielsen holder en miniforelæsning inden for et musikvidenskabeligt forskningsområde, der giver en forsmag på, hvad man bl.a. beskæftiger sig med på studiet.

Karriere: Hvad kan jeg, og hvad kan jeg blive?

Studievejlederen vil sætte fokus på karriereperspektivet for færdiguddannede. Hør om hvilke kompetencer man tilegner sig på uddannelsen, hvilke områder man kan arbejde indenfor, og se hvad de færdiguddannede laver, og hvor de arbejder henne.

Korworkshop

En af de nuværende studerende på Musikvidenskab vil stå for en korworkshop for alle U-days deltagere. Kor og korledelse er en del af uddannelsen, og U-days deltagerne inviteres her til at synge et stykke kormusik, der indstuderes af en nuværende studerende.

Evaluering og afslutning

Vi vil altid gerne skabe det bedst mulige program til U-days, og derfor vil vi gerne høre din mening som besøgende. Vi evaluerer dagens program og siger herefter tak for i dag.

Fællesvejledning i Kasernecafeen/foyeren

I bygning 1585 vil du have mulighed for at møde studievejlederne fra alle uddannelser på Kasernen. Du vil her kunne stille individuelle spørgsmål til en enkel uddannelse eller på tværs af Kasernens uddannelser (Musikvidenskab, Litteraturhistorie, Æstetik og Kultur, Dramaturgi, og Kunsthistorie).


Lørdag
Uddannelsesmesse på Aarhus Universitet

Lørdag den 25. februar fra kl. 10.00 til 15.00 slår Aarhus Universitet dørene op til u-days uddannelsesmesse. Læs om hvad du kan opleve, hvis du deltager enten fysisk i Aarhus eller via live stream online og find tips og tricks til at forberede dig på u-days her www.bachelor.au.dk/udays 

Tværfagligt oplæg

Bliv klogere på Musikvidenskab og Dramaturgi, når studievejlederne fra de to uddannelser fortæller om forskelle og ligheder.

Hvis du har spørgsmål til programmet, studiet eller andet, så kan du altid kontakte os på:
studievejleder.musik.arts@au.dk

Har du brug for at kunne parkere? Find information om gratis parkering udvalgte steder på AU’s u-days side.

Har du brug for hjælp til at finde rundt? Brug AU Bygningskort til at finde den bygning og det lokale du skal være i.

Kontakt

Tlf. 93522561
Mail: studievejleder.musik.arts|au.dk

Links

Læs mere om Aarhus Universitets uddannelser
Læs mere om Musikvidenskab

Arrangementer

Klik på hjertet i øverste højre hjørne og gem dit program ved at klikke på
”Log på med Facebook”.