Datalogi

Aarhus Universitet

NB: beskrivelserne til u-days 2024 ligger først klar fra start januar 2024.
22., 23. og 24. februar 2024

Vi glæder os til at se dig til u-days. I år kan du møde os på campus og online.

Forbered dig

Inden du møder op til u-days, kan du forberede dig ved at læse, lytte og quizze på bachelor.au.dk/udays, så du får allermest ud af dagene.

Program

Læs mere om uddannelsen på fagsiden her: https://bachelor.au.dk/datalog...


Torsdag og fredag
Sciencemesse

Kig ind på sciencemessen, hvor alle de naturvidenskabelige uddannelser er samlet.

Her kan du møde nuværende studerende, der står klar til at snakke om deres uddannelser og vejen dertil.

Der er også en vejlederstand, hvor du kan spørge vores vejleder om alt fra adgangskrav til valg undervejs på uddannelserne.

Sciencemessen foregår i vandrehallen på Institut for Matematik, Byg. 1530

Datalogi og IT-Produktudvikling – hvad er det, hvad laver man på uddannelserne, og hvad er forskellen?

Studievejledere og studerende fortæller om uddannelserne Datalogi og IT-Produktudvikling, og de interesser der selv har ført dem til uddannelsen, samt hvad de arbejder med på uddannelsen. Du kan også høre om optagelse og adgangskrav, studiernes opbygning, livet som studerende samt job- og karrieremuligheder.

Bygning 1531, Lokale 215 (Aud. D3)

Fagligt oplæg inden for Datalogi/Computer Science

Kryptologi og kommunikation: Kan du holde på en hemmelighed?

 

Når du skriver noget fortroligt til en ven over internettet, er du så sikker på ingen andre lytter med? Er det overhovedet din ven, du taler med? Og hvordan kan du være sikker? Hør om hvordan man kan opbygge fortrolighed og troværdighed i f.eks. online kommunikation med kryptografi.

 

v. Sebastian Kolby, PhD-studerende

Bygning 1531, Lokale 215 (Aud. D3) 

Fagligt oplæg inden for Datalogi/Computer Science


Torsdag:

 

Algoritmer og hvad man kan bruge dem til

Hør om metoder til at beregne gode GPS-kørevejledninger og tog- og flyforbindelser, og hvad problemstillingerne har til fælles med at opdatere regneark og sikre velfungerende lyskryds.

Oplægget omhandler emner, som man vil møde i faget ’Algoritmer og Datastrukturer’ på studiets 1. år.

 

v. Gerth Stølting Brodal, professor

 

Fredag:

 

Kunstig intelligens i computerspil – Game AI

Man kan benytte kunstig intelligens til at håndtere computerstyrede modstandere i spil, som er en teknik kaldet "Game AI". Computerstyrede modstandere skal opføre sig troværdigt som modstandere for at gøre spillet interessant, og for at det ikke bliver kedeligt. Men hvordan gør man det med kunstig intelligens? Det kan du høre om i dette oplæg.

 

v. Ole Caprani, lektor

 

Bygning 1531, Lokale 215 (Aud. D3)

Datalogi og IT-Produktudvikling – hvad er det, hvad laver man på uddannelserne, og hvad er forskellen?

Studievejledere og studerende fortæller om uddannelserne Datalogi og IT-Produktudvikling, og de interesser der selv har ført dem til uddannelsen, samt hvad de arbejder med på uddannelsen. Du kan også høre om optagelse og adgangskrav, studiernes opbygning, livet som studerende samt job- og karrieremuligheder.Bygning 1531, Lokale 215 (Aud. D3)


Torsdag - online
Informationsoplæg for Datalogi og IT-produktudvikling

Har du ikke mulighed for at besøge os på campus? – mød os til en online live session

Mød os online torsdag den 23. februar kl. 15:30-15:50. Her har vi en online live session via Zoom. I vores online live session kan du møde vores studenterstudievejledere, høre mere om uddannelsen og stille spørgsmål:
 
https://aarhusuniversity.zoom....

 

Vil du gerne deltage i flere online live sessions?

Alle AU-uddannelser afholder en online live session torsdag den 23. februar mellem kl. 15.30 og 17.30, så du kan nå at deltage i mere end én session.

Tjek programmet for de uddannelser, som du er interesserede i for at se tidspunktet for deres online live session.

P.s. Alle sessions bliver optaget, så du kan se eller gense dem fra den 1. marts på de enkelte uddannelsers sider på bachelor.au.dk.


LØRDAG - FÆLLES UDDANNELSEMESSE PÅ AARHUS UNIVERSITET
Tværfagligt oplæg: Datalogi, IT-produktudvikling og Datavidenskab

Studenterstudievejlederne på uddannelserne fortæller om uddannelsernes ligheder og forskelle.
Hør om optagelse og adgangskrav, studiernes opbygning, livet som studerende samt job- og karrieremuligheder.

Bygning 1531 - Lokale 113 (Aud. D2)

Tværfagligt oplæg: Datalogi (BSc), Softwareteknologi (Diplom), Computerteknologi (Civil) og Sundhedsteknologi (Diplom).

Studenterstudievejlederne på uddannelserne fortæller om uddannelsernes ligheder og forskelle.
Hør om optagelse og adgangskrav, studiernes opbygning, livet som studerende samt job- og karrieremuligheder.

Bygning 1531, lokale 113 (Aud. D1)

Hvis du har spørgsmål til programmet, studiet eller andet, så kan du altid kontakte os på: studievejleder.datalogi.nat@au.dk

Har du brug for at kunne parkere? Find information om gratis parkering udvalgte steder på AU’s u-days side.

Har du brug for hjælp til at finde rundt? Brug AU Bygningskort til at finde den bygning og det lokale du skal være i.

Kontakt

Tlf. 93522284
Mail: abt|au.dk

Links

Læs mere om bacheloruddannelsen i Datalogi

Arrangementer

Klik på hjertet i øverste højre hjørne og gem dit program ved at klikke på
”Log på med Facebook”.