Erhvervsøkonomi med tilvalg

Aarhus Universitet
24., 25. og 26. februar 2022

To-faglig profil med fokus på styring og drift af virksomheder


Erhvervsøkonomi er studiet af økonomi og ledelse. Du lærer, at analysere virksomheders økonomiske problemstillinger og udvikle erhvervsøkonomiske strategier.

På Erhvervsøkonomi arbejder du med fag som matematik, organisationsteori, statistik, regnskab, markedsføring, makroøkonomi og mikroøkonomi. Du analyserer ledelsesproblemer som eksempelvis forbedring af kundetilfredshed eller mindskning af medarbejderes sygefravær. Du lærer desuden om, hvordan virksomheder og institutioner påvirkes af samfundet, teknologi, økonomi og lovgivning.

Uddannelsen Erhvervsøkonomi giver dig mulighed for at kombinere to fag i en uddannelse. På dit hovedfag, Erhvervsøkonomi, kredser undervisningen om de økonomiske og psykologiske aspekter af ledelse. Du arbejder med økonomiske problemer og matematiske udfordringer, når du skal lære, hvordan du bedst styrer og optimerer driften af en virksomhed. Via dit tilvalgsfag får du mulighed for at dykke ned i en anden faglighed og dermed udvikle dine tværfaglige kompetencer.

Program

Hvem kan du møde?
u-days giver en forsmag på, hvordan det er at være studerende på Aarhus BSS. Du vil møde studievejlederne, som er værter for arrangementet. Du vil også opleve vores engagerede og fagligt dygtige undervisere fra uddannelsen, som vil give dig eksempler på, hvordan undervisningen kan forløbe. Vores dedikerede studerende vil også fortælle om studiemiljøet og om deres vej til og på studiet.


Besøg os på campus online torsdag den 24. februar og fredag den 25. februar

u-days for Erhvervsøkonomi med tilvalg afholdes sammen med følgende bacheloruddannelser:
• Erhvervsøkonomi, HA
• Economics and Business Administration

Det betyder, at du får indblik i alle disse uddannelser og derved får et godt sammenligningsgrundlag.

Vi har tilrettelagt et program, som vi afvikler 1 gang torsdag og 2 gange fredag. Derudover har du mulighed for at få en præsentation af uddannelsen online via Zoom torsdag eftermiddag. 
Du kan derfor vælge det tidspunkt og den form, der passer dig bedst.


Torsdag
Velkomst og præsentation af uddannelsen

Studievejledningen byder velkommen og fortæller om Erhvervsøkonomi med tilvalg og karrieremuligheder.

To miniforelæsninger

Du bliver introduceret til uddannelsen igennem to miniforelæsninger, hvor du kan stifte bekendtskab med, hvad det vil sige at læse Erhvervsøkonomi med tilvalg.

Livet som studerende

Bliv klogere på livet som studerende og mød nogle af vores nuværende studerende.

Spørgsmålsrunde ved studievejledningen, studieleder og studerende

Stil de spørgsmål, som du har samlet op i løbet af dagen.


Torsdag - online
Velkomst og præsentation af uddannelsen

Studievejledningen byder velkommen og fortæller om Erhvervsøkonomi med tilvalg og karrieremuligheder

Spørgsmålsrunde ved studievejledningen

Stil de spørgsmål, du har samlet op i løbet af oplægget.


Fredag formiddag
Velkomst og præsentation af uddannelsen

Studievejledningen byder velkommen og fortæller om Erhvervsøkonomi med tilvalg og karrieremuligheder.

To miniforelæsninger

Du bliver introduceret til uddannelsen igennem to miniforelæsninger, hvor du kan stifte bekendtskab med, hvad det vil sige at læse Erhvervsøkonomi med tilvalg.

Livet som studerende

Bliv klogere på livet som studerende og mød nogle af vores nuværende studerende.

Spørgsmålsrunde ved studievejledningen, studieleder og studerende

Stil de spørgsmål, som du har samlet op i løbet af dagen.


Fredag eftermiddag
Velkomst og præsentation af uddannelsen

Studievejledningen byder velkommen og fortæller om Erhvervsøkonomi med tilvalg og karrieremuligheder.

To minforelæsninger

Du bliver introduceret til uddannelsen igennem to miniforelæsninger, hvor du kan stifte bekendtskab med, hvad det vil sige at læse Erhvervsøkonomi med tilvalg.

Livet som studerende

Bliv klogere på livet som studerende og mød nogle af vores nuværende studerende.

Spørgsmålsrunde ved studievejledningen, studieleder og studerende

Stil de spørgsmål, som du har samlet op i løbet af dagen.


Lørdag
Uddannelsesmesse på Aarhus Universitet

Lørdag d. 26. februar fra kl. 9.00 til 15.00 har du mulighed for at deltage i en stor u-days uddannelsesmesse på Aarhus Universitet.

Links til program og online oplæg finder du på www.bachelor.au.dk/udays

Kontakt

Tlf. 87164331
Mail: counsellor.badm|au.dk

Links

Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi med tilvalg
Følg Aarhus BSS på Instagram

Arrangementer

Klik på hjertet i øverste højre hjørne og gem dit program ved at klikke på
”Log på med Facebook”.
Præsentation af uddannelsen
24. februar 2022
Kl. 14:14–15:30
Lokation
Aarhus Universitet
Fuglesangs Allé 4
8210 Aarhus V
Bygning: 2628
Lokale: Auditorium M3
Find vej
Præsentation af uddannelsen
24. februar 2022
Kl. 16:15–17:00
Link til online event
Præsentation af uddannelsen
25. februar 2022
Kl. 10:15–12:00
Lokation
Aarhus Universitet
Fuglesangs Allé 4
8210 Aarhus V
Bygning: 2628
Lokale: Auditorium M3
Find vej
Præsentation af uddannelsen
25. februar 2022
Kl. 14:15–16:00
Lokation
Aarhus Universitet
Fuglesangs Allé 4
8210 Aarhus V
Bygning: 2628
Lokale: Auditorium M3
Find vej