Persondatapolitik

20., 21. og 22. februar 2025

Persondatapolitik u-days

u-days.dk er til for at give dig et overblik over det årlige u-days arrangement. u-days er et åbent hus-arrangement for en lang række af de aarhusianske videregående uddannelser, og er et samarbejde mellem syv aarhusianske uddannelseinstitutioner. Projektledelsen ligger hos Aarhus Universitet (AU), og derfor er AU ansvarlig for driften af udays.dk og den dertilhørende persondatapolitik.

På udays.dk finder du programmet for de enkelte uddannelser, får adgang til information om det at være studerende i Aarhus og har mulighed for at lave et personligt program.

På udays.dk har du mulighed for at gemme dit personlige program via et sms-login. Derudover indhenter vi i markedsføringssammenhæng data gennem cookies og Siteimprove. Nedenfor kan du få et overblik over u-days persondatapolitik og dine rettigheder i den sammenhæng.1. Juridiske oplysninger og kontaktoplysninger


u-days v/Aarhus Universitet

Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C
CVR-nr: 31119103
Tlf: 8715 0000
Mail: au@au.dk
www.au.dk2. Aarhus Universitet som dataansvarlig

Aarhus Universitet er dataansvarlig i forbindelse med u-days.3. Aarhus Universitet som databehandler

Aarhus Universitet vil i nogle situationer være databehandler, hvis vi på vegne af andre behandler personoplysninger eksempelvis i forbindelse med driften og brugen af hjemmesiden, indsamler data til analyse af markedsføring, eller når du gemmer dit personlige program via sms-login. I de tilfælde at AU er databehandler, handler vi på instruks fra den pågældende dataansvarlige. Det betyder, at universitetets privatlivspolitik ikke er gældende - behandlingen af dine personoplysninger vil i stedet for være reguleret af en databehandleraftale.4. Behandling af personoplysninger

På udays.dk indhenter vi alene oplysninger via sms- og maillogin samt via cookies og Siteimprove. 


Når du gemmer dit personlige program via sms-login forbindes dit telefonnummer med id’et på det enkelte programpunkt. Ved at logge ind med sms, når du laver dit personlige program, eller ved at udfylde og indsende formularen i forbindelse med rabatbilletter til bybusser og letbane, accepterer du samtidig, at u-days må sende dig relevante e-mails og sms'er i op til to måneder efter afholdelsen af u-days. Senest to måneder efter u-days slettes dine kontaktoplysninger. Hvis du ønsker at slette u-days’ adgang til dit telefonnummer eller mailadresse inden da, bedes du sende en mail til udays@au.dk med oplysning om, hvilket mobilnummer og/eller mailadresse du ønsker slettet.5. Behandling og anvendelse af følsomme personoplysninger

u-days behandler ikke følsomme personoplysninger.6. Modtagere af dine oplysninger – eksterne tredjeparter

I nogle tilfælde overdrager u-days dine personoplysninger til samarbejdspartnere eller leverandører, som fx hjælper os med driften af IT-løsninger eller markedsføring. Når vi gør det, overdrager vi oplysningerne på baggrund af en databehandleraftale, og behandlingen gennemføres i overensstemmelse med den tilhørende instruks.7. Sociale medier

u-days er til stede på en række sociale medier. De overordnede privatlivspolitikker for de sociale medier kan findes på deres respektive sider:

I det omfang Aarhus Universitet videregiver oplysninger til anvendelse på sociale medier via eksterne samarbejdspartnere, anvendes en databehandleraftale mellem Aarhus Universitet og samarbejdspartnerne.

Læs mere i u-days' cookiepolitik på udays.dk. Hvis dialogboksen ikke kommer automatisk, fordi du allerede har godkendt cookies, så kan du finde den ved at trykke på ikonet nederst i venstre hjørne af skærmen.8. Sikkerhed

u-days og AU tager sikkerhed og beskyttelse af personoplysninger meget alvorligt. Universitetet har udviklet en række interne procedurer og politikker med det formål at leve op til vores sikkerhedsstandarder, herunder at sikre passende tekniske og organisatoriske sikkerhedstiltag for vores behandlinger af personoplysninger. Læs mere om anmeldelse af sikkerhedsbrud og informationssikkerhed på Aarhus Universitet.9. Sletning af personoplysninger

Når formålet med vores behandling af dine personoplysninger er opfyldt, sletter vi dine personoplysninger.10. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder, hvis Aarhus Universitet behandler dine personoplysninger:

 • Ret til indsigt - Du har ret til at se de personoplysninger, som den dataansvarlige behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen.
 • Ret til berigtigelse - Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet.
 • Ret til sletning eller "retten til at blive glemt".
 • Ret til begrænsning af behandling.
 • Ret til dataportabilitet - Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne bliver overført fra én dataansvarlig til en anden.
 • Ret til indsigelse - Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Du skal være opmærksom på, at dine rettigheder kan være begrænset af anden lovgivning eller underlagt undtagelser.11. Oplysningspligten

Når AU behandler dine personoplysninger, har vi pligt til at give dig følgende oplysninger:

 • Kontaktoplysninger om AU
 • Kontaktoplysninger om vores databeskyttelsesrådgiver
 • Formålet med behandlingen og retsgrundlaget for behandlingen
 • Kategorier af personoplysninger
 • Modtagere eller kategorier af modtagere
 • Overførsler til modtagere i tredjelande
 • Hvor personoplysningerne stammer fra
 • Opbevaring af dine personoplysninger
 • Automatisk afgørelser, herunder profilering
 • Retten til at trække samtykke tilbage
 • Dine rettigheder
 • Klage til Datatilsynet12. Indsigtsret

Du kan altid rette henvendelse til Aarhus Universitet med henblik på af få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig.13. Databeskyttelsesrådgiveren

Du har mulighed for at kontakte Aarhus Universitets databeskyttelsesrådgiver, hvis du som registreret har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger. Kontakt AU's databeskyttelsesrådgiver på dpo@au.dk.14. Klage til Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder og klagemuligheder på datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk eller indgive en klage til:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf.: 3319 3200
Mail: dt@datatilsynet.dk