OVERVEJELSER OG GODE RÅD

Overvejelser og gode råd før studievalget

22., 23. og 24. februar 2024

Undersøg mulighederne og tal med dem, der ved noget

Når du skal vælge en videregående uddannelse, er det vigtigt at tage dig tid til at undersøge forskellige muligheder. Læs om optagelseskravene, fagene, valgfagene, undervisningen og udvekslings- og praktikmulighederne, og tag dig tid til at forstå, hvordan miljøet og kulturen på uddannelsesstedet passer til dig og dine præferencer. Og deltag i hus-arrangementer, hvor du kan opleve studiemiljøet og studielivet og snakke med både studerende og undervisere, som kan give dig et bedre billede af, hvad du kan forvente.


Overvej i hvilken retning du skal

Find først og fremmest ud af om det rette for dig er at læse videre. Er det dét, skal du dernæst overveje i hvilken retning du skal gå. Valget mellem en erhvervsuddannelse og en videregående uddannelse afhænger af, hvad der appellerer mest til dine interesser, karrieremål og færdigheder, og hvordan du foretrækker at lære. Hvis du foretrækker praktisk arbejde og specifikke færdigheder, kan en erhvervsuddannelse måske være vejen frem. Og hvis du er interesseret i teoretisk viden og ønsker at udforske et emne mere dybtgående, er en videregående uddannelse måske dét, du søger. Læs mere om forskellene på erhvervs- og videregående uddannelser.

Overvej dine interesser og passioner

Dine interesser og passioner er langt hen ad vejen nøglen til en meningsfuld uddannelse. Tag dig tid til at reflektere over, hvad der virkelig interesserer dig, hvad du brænder for, og hvilke emner eller aktiviteter, der engagerer og optager dig mest. Ved at vælge en uddannelse, der relaterer sig til dine interesser, øger du chancen for at forblive motiveret gennem hele studieforløbet, da motivationen ofte driver succeserne i studietiden.

Overvej dine evner og styrker

Overvej de færdigheder, du allerede besidder, og hvordan de kan overføres til en uddannelsesmæssig kontekst. Hvad er du naturligt god til, og hvad nyder du at gøre? At vælge en uddannelse, der passer til dine evner og styrker, højner ikke bare sandsynligheden for at forblive motiveret gennem hele studieforløbet, men vil også styrke dine chancer for at få succes i din fremtidige karriere.

Overvej dine karriereambitioner

Før du træffer dit endelige studievalg, er det også en god idé at overveje dine fremtidige karriereambitioner. Hvad drømmer du f.eks. om at opnå professionelt? Tag dig tid til at undersøge de færdigheder og kompetencer, der efterspørges i det job eller inden for det jobområde, du måske allerede ser dig selv i. Overvejelser og refleksioner om dit fremtidige arbejdsliv vil ruste dig bedre til det liv, der venter efter studietiden.

Få vejledning

Der er mange, der gerne vi hjælpe dig i processen med at finde ud af, hvad du skal. Det er dig selv alene, der skal træffe den endelige beslutning, men der er god hjælp at hente på vejen dertil. Brug de folk, du har omkring dig, f.eks. forældre, venner og søskende, og tal også gerne med dem, der allerede er startet på en uddannelse eller er i job. Studievejlederne på de enkelte uddannelser sidder inde med en meget brugbar og ofte afgørende viden om alt fra optagelseskrav til studiernes opbygning, indhold og muligheder, så brug dem i din studievalgsproces. At tale med både studievejledere og folk omkring dig vil ruste dig bedre til at træffe den vigtige beslutning om din fremtid.